September 20, 2017

Grassalkovich-kastély

Hosszú hallgatásom oka:
The reason for my long silence:


Merthogy minden mesébe kell egy kastély :) Az én történetem is egy olyan városban kezdődik, ahol áll egy szép kastély: ez a Grassalkovich-kastély, amely az 1730-as években épült (meg aztán még sokáig bővítgették); nevét az építtetőről, Grassalkovich Antalról kapta. De a leghíresebb lakója talán mégsem ő, hanem I. Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné.
Because all fairytales need a castle :) My tale too, starts out in a town with a beautiful castle: this is the Grassalkovich castle, which was built in the 1730s (and then it was extended for a long while). It got its name from the builder, Antal Grassalkovich. However, its most famous inhabitant was probably not him, but Franz Joseph I and Queen Elisabeth.


Így néz ki a valóságban. A kastélyhoz - minő meglepetés - leginkább a zenén keresztül kötődöm. Sok koncertélményem kapcsolódik hozzá, mind hallgatóként, mind szereplőként :) Ezért aztán már egy ideje foglalkoztatott a gondolat, hogy elkészítem csokiból - és hát mi másra valók az unalmas, szomorú őszi délutánok (szám szerint épp három), ha nem egy kis kreatívkodásra? :D Szóval következzék egy step-by-step leírás.
This is how it looks in reality. Surprisingly, I am connected to the castle mainly through music. I have attended many concerts there, both as part of the audience and as a musician :) Therefore the thought of reproducing it from chocolate has been in my mind for a long while - and what else are these boring, grey autumn afternoons (three of them, to be precise) good for, if not some creative work? :D So here is a step-by-step description.

Hozzávalók:
300 gr fehércsoki
200 gr tejcsoki
100 gr étcsoki
cukorgyöngyök
lüszterpor

Ingredients:
300 gr white chcolate
200 gr milk chocolate
100 gr dark chocolate
candy pearls
luster dust

1. Megtervezem az épületrészeket. Vonalzó segítségével felrajzolom őket sütőpapírra. A papírra ezután celofánt vagy átlátszó fóliát fektetek. Temperálom a fehércsokit, és minden épületelemhez csurgatok belőle egy kicsit a fóliára. Szétterítem a csokit a kívánt formára, majd amikor elkezd szilárdulni, késsel körbevágom a széleket, hogy egyenesek legyenek. Ugyanezt teszem a tejcsokival, amiből a tető készült. Továbbá egy műanyag, félbeszedhető gömb egyik felének belsejét kifestem csokival - ebből lesz a kupola. 
First I make a plan of the building. With the help of a ruler I draw the pieces on parchment paper, then I lay transparent foil on the paper. I temper the white chocolate and I pour a bit on each of the pieces. I spread the chocolate to the desired shape and when it starts to set, I cut the pieces around with a knife so they will be straight. I do the same with milk chocolate - I made the roofs of that. Moreover, I paint the inside of the half of a plastic globe - this is going to be the cupola.2. Ismét temperálom a fehércsokit, és ecsettel dekorálom a homlokzatot: ráfestem a címert, a közepét fehér cukorgyönggyel díszítem, továbbá megfestem a pilasztereket és az ablakok feletti barokk díszítést, amikre szintén gyöngyöket ültetek. Az épületszárnyakon is elkészítem az ablakok helyét.
I temper the white chocolate again and with a brush I decorate the facade: I paint the crest, I adorn the middle with a white candy pearl; I also paint the pilasters and the decoration above the windows, on which I put other pearls. I make the window-ornaments of the wings.3. A temperált tejcsokival kidíszítem a homlokzatot: most következnek maguk az ablakok, a homlokzat oszlopai. Végül étcsokival megfestem az erkély rácsát és a kaput. A megszilárdult kupolára vékony csíkokat festek vele, és a tetejére ültetek egy csoki-tortadarát.
I decorate the facade with tempered milk chocolate: the windows and the columns are done. Finally I paint the balcony and the gate with dark chocolate. I also paint thin lines on the cupola and I put one piece of chocolate sprinkle on its top.4. A timpanon mögötti tetőrészre két részletben öntök temperált tejcsokit, így készítek "emelvényt" a kupolának. Ezzel kész az összes épületelem.
On the roof piece behind the tympanum, I pour tempered milk chocolate, thus I make a kind of "podium" for the cupola. All pieces are ready.


Nem, az nem lapkasajt XD Nope, that's not slices of cheese :D
5. Jöhet az összeállítás. Na ez a trükkös rész! Először a főépületet "ragasztottam össze" temperált csokival, ami gyorsan szárad. Az oldalakat összeillesztem, kívül-belül és középütt is csokival fedve az illesztést. Amikor megszáradt, rárakom a tetőt, arra a kupolát. Ezután jönnek a szárnyak: itt csak három oldalt készítettem, mivel a negyediknél csatlakoznak a főépülethez. Ezeket is csokival ragasztom össze. Alufóliából két "lábat" gyúrok, amiket mindkét szárny közepére állítok. Ez fogja megtartani a két-két tetődarabot. A tetőket az épülethez fehércsokival ragasztom, középen, a tetőgerincen tejcsokival. A képen látszik, hogy egy-két oldal kissé túl hosszú lett - ezeket gyertyalánggal melegített késsel könnyen le lehet vágni akár az összeállítás után is.
The construction comes! That is the tricky part. First I "stick together" the main building with tempered chocolate, which gets dry quickly. I put together the walls and I cover the fringes with chocolate both from the inside and the outside. When it gets dry, I put the roof on it, and the cupola on that. Then the wings come: in this case I made only three sides, as they join the main building on the fourth side. I stick them together with chocolate. I prepare two "stands" of aluminium foil and I put them in the middle of the two wings. These are going to hold the roof pieces. I stick the roofs to the building with white chocolate, and with milk in the middle, on the ridge. You can see in the photo that some walls became a bit too long - I cut them to size with the help of a knife, heated above candle.6. Végül összetolom az épületszárnyakat, és lüszterporral egy kis fényt adok a fehércsokis dekorációnak.
Finally I push the wings together and I add a bit of luster dust to the white chocolate decorations.Na persze a csokikastély-élmény nem lenne tökéletes zene nélkül - és tudom, hogy bizonyos Deep Purple- és Rainbow-rajongók megköveznének érte, de ide csakis egy Blackmore's Night dal jöhet a világ egyik legjobb gitárosa közreműködésével :) 
Obviously the chocolate castle experience cannot be perfect without music - and I know that certain Deep Purple and Rainbow fans would stone me for this, but only a Blackmore's  Night song can come here, with the contribution of one of the best guitarists of the world :)
Na és persze, ha már írtam a kastélybeli koncertekről, nem hagyhatom ki, hogy ne emlékezzem meg a gödöllői ifjúsági vonószenekarról, amelynek jómagam is hosszú évekig a tagja voltam :)
And since I've written about the concerts in the castle, I cannot avoid mentioning the youth string orchestra of Gödöllő - I was also a member for long years :)

Az itt következő fotókat pedig kedves férjem készítette, akiből a kastély láttán felbugyogott gyermeki énje.
And the following photos were taken by my dear husband, whose child-self broke free when seeing the castle.


Godzilla megtámadta a kastélyt! / Godzilla has attacked the castle!
Szerencsére aztán megérkezett Batman, és megmentette a helyzetet / Fortunately then Batman arrived and saved the day

Hulk is tiszteletét tette / Even Hulk visited the castle

Miután a vendégek elmentek, Ferenc József Őnyúlsága és NyuSissy is előmerészkedett / After the guests have left, Franz Joseph His Bunjesty and Sissy also ventured out

Oh az igaz szerelem! / Ah true love...

No comments: